“Geniş bir çerçevede, 30 yıldır farklı alanlarda hukuk hizmeti veren Berktaş Avukatlık Bürosu, dürüstlük ilkesi doğrultusunda müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermeyi ve en uygun hukuki çözümü sunmayı amaçlamaktadır.” 

 • İşverenin Süreli Fesih Hakkını Kullanırken Uyması Gereken Esaslar
  Feshin usulüne uygun veya geçerli olması için dikkat edilmesi gereken kurallar kapsamlı olarak yazı içeriğinde ele alındı.
  >> habere git
 • Medeni Usül Hukukunda Kanun Yolları - İstinaf ve Temyiz
  6100 Sayılı Kanun çerçevesinde uygulanacak olağan kanun yollarını Stj. Av. İrem Abul kaleme aldı.
  >> habere git
 • Boşanma Sebebi İle Mal Rejimi Tasfiyesi
  Boşanmanın ardından mal rejimi tasfiyesine ilişkin temel kavram ve açıklamalar
  >> habere git
 • Tecavüzcüye İlaçla Hadım
  Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlardan Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi.
  >> habere git
 • DARBECİLERE İDAM HUKUKEN MÜMKÜN MÜ?
  Ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde değerlendirme..
  >> habere git
 • İleri Düzenleme Tarihli Çek
  İleri düzenleme tarihli çek hk. mevzuatı ve yeni kanun tasarısını İrem Abul değerlendiriyor!
  >> habere git
 • İhlal Var Giderim Yok (!)
  Anayasa Mahkemesi'nin 21/4/2016 Tarihli ve 2013/2640 Başvuru Numaralı Kararı - Stj. Avukat İrem Abul değerlendiriyor!
  >> habere git
 • Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi!
  22.05.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, yayım tarihinden itibaren 6 ayın geçmesiyle yürürlüğe girdi.
  >> habere git
 • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi değişti!
  9 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde değişiklik yapıldı.
  >> habere git
 • Bölge Adliye Mahkemeleri göreve başlıyor.
  Bölge Adliye Mahkemeleri 20.7.2016 tarihinde göreve başlıyor!!!
  >> habere git
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı!
  HMYK, 6.8.2015 tarihli yeni yazı işleri yönetmeliği ile yürürlükten kaldırıldı.
  >> habere git
 • HMK m. 109/2 Yürürlükten Kaldırıldı
  6644 sayılı Kanun ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 109. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı.
  >> habere git
 • Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Dönem
  AYM 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51. maddesini iptal etti.  
  >> habere git
 • İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Temyiz Yolu Kapandı
  İhtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulünde temyize başvurulamayacak.
  >> habere git