Medeni Hukuk


Kişiler Hukuku


Aile Hukuku


Evlenme, Nişanlanma, Boşanma, Mal Rejimleri, Soybağının Kurulması, Evlat Edinme, Velayet ve Vesayet İşleri


Dernek ve Vakıflar Hukuku


Eşya Hukuku 


Gayrimenkul Hukuku / Gayrimenkul yatırımları 


Miras HukukuBorçlar Hukuku


Sözleşmeler Hukuku


Taslak Sözleşme Metinlerinin İncelenmesi


Sözleşmelerin Hazırlanması


Tüm Sözleşme Türlerinden Kaynaklı Uyuşmazlıkların Çözümü


Borçlar Hukuku Kaynaklı Diğer Dava ve Uyuşmazlıklar


Bankacılık Hukuku


Tüketici Hukuku

Ticaret Hukuku


Ticari İşletme Hukuku


Şirketler Hukuku


Kıymetli Evrak Hukuku


Kooperatifler Hukuku


Sigorta Hukuku


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İcra ve İflas Hukuku


İdare Hukuku


Ceza Hukuku


Uluslararası Uyuşmazlıkların Arabuluculuk veya Tahkimle Çözümü