HMK m. 109/2 Yürürlükten Kaldırıldı (2014-04-15)


Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 109. maddesi uyarınca, talep konusu maddi hukuk bakımından bölünebiliyorsa, bunun sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir. Niteliği gereği boşanma ya da manevi tazminat gibi hukuki ya da fiili açıdan ayırmak mümkün olmayan talepler dışındaki hallerde kısmi dava açmak mümkündür. Daha sonra kalan kısım ya da kalan kısmın birazı için bir ek dava açılmaktadır. 


11 Nisan 2015 tarihli ve 29323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6644 sayılı Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 4. maddesi ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun kısmi davaya ilişkin 109. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. Mülga fıkrada talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamayacağı düzenlenmekteydi. Bu fıkranın getirilme sebebi, çoğu davanın kısmi dava olarak açılması sebebiyle kısmi davanın suiistimal edildiği düşüncesiydi. Bu şekilde kısmi dava açılması önemli ölçüde sınırlandırılmış olmaktaydı. 6644 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile bu sınırlama kaldırılmış oldu. 

6644 sayılı Kanun için;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150411.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150411.htm 

TÜM HUKUK HABERLERİ