Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı! (2015-09-30)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı! Yaşasın yeni yönetmelik!

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinde yaklaşık altı ay sonra hazırlanarak yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği yerini BÖLGE ADLİYE VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İDARÎ VE YAZI İŞLERİHİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK'e bıraktı. Böylece bölge adliye mahkemeleri ile adli yargı ilk derece mahkemelerinin teşkilatını düzenleyen 5235 sayılı Kanun'a paralel olarak mahkemelerin yazı işleri de tek bir belgede düzenlenmiş oldu. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150806.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150806.htm

TÜM HUKUK HABERLERİ