Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Dönem (2014-08-05)


Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51. maddesini Anayasa’nın 20. maddesine aykırı bularak iptal etti.


İptal edilen madde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) elektronik haberleşme sektörüyle ilgili kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunmasına yönelik usul ve esasları belirleme yetkisi veriyordu. Kurul da bu yetkiyi kullanarak 24.07.2012 tarih ve 28363 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğin Korunması Hakkında Yönetmeliği yayınlamıştı. AYM’nin iptal kararının yürürlüğe girmesi ile beraber söz konusu Yönetmelik de hukuki dayanaktan yoksun hale gelecek.


Anayasa’nın 20. maddesi, kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların ancak kanun ile belirlenebileceğini düzenliyordu ve AYM bu hususların BTK tarafından yapılacak düzenlemelerle belirlenmesini öngören yasal düzenlemeyi hukuka aykırı buldu. AYM kararının yürürlüğe girmesinden itibaren kişisel verilerin güvenliğini sağlayan herhangi bir yasal düzenleme kalmamasının ciddi bir hukuki risk oluşturacağı açık olduğundan AYM kararın Resmi Gazetede yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girmesini uygun gördü. Bu süre içinde yasama organının harekete geçerek söz konusu hususları yeni bir kanun ile düzenlemesi gerekiyor. Tabi ki, kişisel verilerin korunmasına ilişkin usul ve esaslar yeni bir kanun ile belirlendikten sonra bu kanunun çizdiği çerçeveye uygun olarak kuralları uygulama yetkisi BTK’ya bırakılabilir. Bu durumda BTK yine bu kanundaki usul ve esaslara uygun olarak yeni ikincil mevzuat hazırlayabilir.


Karar 29072 sayı ve 26.07.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı ve 6 aylık süre başlamış oldu. Yüksek ihtimalle önümüzdeki 6 ay içinde ülkemizde kişisel verilerin korunmasına ilişkin yepyeni bir dönem başlayacak.


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

TÜM HUKUK HABERLERİ