Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği yürürlüğe girdi! (2015-11-24)

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150522-2.htm
TÜM HUKUK HABERLERİ