• BERKTAŞ, E. (2023). HUKUKİ BAKIMDAN ANONİM ORTAKLIKTA ÇALIŞANLARIN YÖNETİME KATILIMI, On İki Levha Yayınları.

  • BERKTAŞ, E. (2022). ANONİM ORTAKLIKLARDA MENFAAT SAHİPLİĞİ TEORİSİNİN ÇALIŞANLAR BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(1), 971-1005. https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.1117456
  • Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (Viyana Satım Sözleşmesi) Şerhi: Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Ed. Ingeborg Schwenzer & Pınar Çağlayan Aksoy, (CISG md. 45-52 çev. Berktaş Yüksel, E.), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, Mart 2015.
  • Berktaş Yüksel, E. (2022). TÜRK HUKUKUNDA SAF İNANÇLI İŞLEMLER. On İki Levha Yayıncılık, Doktora Tezi, Ankara.
  • Berktaş Yüksel, E. (2020). SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKALARI VE BUNLARIN SAF İNANÇLI İŞLEM NİTELİĞİ. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 10 (1), 150-182.
  • Berktaş Yüksel, E. (2012), TÜRK HUKUKUNDA HAPİS HAKKINA GENEL BAKIŞ: Çeşitli Hukuk Sistemleri Işığında Değerlendirme.
  • Berktaş Yüksel, E. (2014), INTERNATIONAL ARBITRATION: Arbitration Agreement, Enforceability, Kompetenz Kompetenz, Separability, Applicable Law, Termination.
  • Berktaş Yüksel, E. (2013), COMPETITION LAW AS A TOOL FOR MARKET INTEGRATION IN EU: The Case Study of Vertical Agreements and the Motor Vehicle Industry.